Czy można odliczać podatek VAT naliczony w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

Czy można odliczać podatek VAT naliczony w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątkiem jest miesiąc luty, jeśli okres zawieszenia obejmuje pełny miesiąc, wówczas, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

W okresie zawieszenia podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej generującej przychód. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę określone obowiązki; są one zawarte w art. 14 a ust. 4.

Art. 14a. ust. 4 W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zgodnie z ustawą VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10 b pkt 1. Ustawy VAT przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym otrzymał fakturę. Taki zapis oznacza, że prawo do odliczenia podatku przysługuje bez względu na to czy były w danym miesiącu wykonywane czynności opodatkowane. Ważne jest aby poniesione wydatki miały związek z przyszłą sprzedażą opodatkowaną.

Jeżeli ponoszone wydatki będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT również w okresie zawieszenia.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składać deklaracji VAT (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT) z wyjątkiem:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Przedsiębiorca ma więc prawo złożyć deklarację VAT w trakcie zawieszenia i wykazać w niej podatek VAT naliczony od poniesionych wydatków. Ponieważ w okresie zawieszenia nie wystąpi podatek VAT należny, powstanie nadwyżka podatku VAT naliczony. Nadwyżkę tę można przenieść na następny okres rozliczeniowy, można też wystąpić o jej zwrot

Chcesz nawiązać współpracę z biurem księgowym? CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH<- wypełnij formularz, otrzymasz wycenę! [/info_box]

Strona dirmp.pl korzysta z plików cookies w celu gromadzenia statystyk odwiedzin. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close