Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z podróżą służbową.

Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z podróżą służbową.

Zgodnie z definicja zawartą w art. 22. Ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepisy te mają zastosowanie przy kwalifikowaniu wydatków związanych z wyjazdami służbowymi przedsiębiorcy. Jeśli wyjazd jest bezpośrednio związany z prowadzony przez przedsiębiorcę działalnością może on zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki z nim związane. Muszą być one rzeczywiście poniesione i odpowiednio udokumentowane.

Koszty noclegów.

Koszty noclegu, udokumentowane fakturami bądź rachunkami, z miejscowości poza siedzibą firmy są kosztami podatkowymi, jeżeli pobyt poza miejscem wykonywania działalności jest uzasadniony wykonywaniem zadań czy zleceń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki na wyżywienie

W przypadku wydatków związanych z wyżywieniem kosztem podatkowym jest jedynie wartość diet a nie faktycznie poniesione w czasie wyjazdu służbowego wydatki na wyżywienie. Wysokość diety jest określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.  (Dz. U. poz. 167). Taki zapis jest zawarty w art. 23 ust. 1 pkt 52 updof. Obecnie dieta za dobę w krajowej podróży służbowej wynosi 30 zł. W podróży zagranicznej jej wysokość uzależniona jest od państwa docelowego, do którego udaje się przedsiębiorca.

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

52) wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra;

Koszty dojazdu

Aby wydatki na podróż służbową były kosztem podatkowym muszą być prawidłowo udokumentowane.

  1. Jeżeli przedsiębiorca podróżuje środkami komunikacji publicznej, dowodem potwierdzającym odbycie podróży służbowej są bilety.
  2. Jeżeli podróż służbowa odbywa się samochodem zaliczonym do środków trwałych, wówczas wydatki na paliwo, inne koszty związane z używaniem samochodu (np. naprawy), opłaty za autostradę są kosztami podatkowymi. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są faktury, rachunki a jedynie w przypadku opłat za przejazd autostradą może to być paragon, zawierający dane wymienione w  § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  3. Jeśli samochód, którym przedsiębiorca podróżuje nie jest zaliczony do środków trwałych, kosztem są poniesione wydatki udokumentowane w tzw. kilometrówce, czyli w ewidencji przebiegu pojazdu. Należy pamiętać, że wydatki te są kosztem podatkowym tylko do wysokości kwoty wynikającej z iloczynu faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu.

Inne wydatki

Wszystkie inne wydatki związane bezpośrednio z wyjazdem służbowym (np. bilety wstęp na targi) są kosztami podatkowymi w rzeczywiście poniesionej wysokości, pod warunkiem, że zostały udokumentowane w sposób określony w paragrafie 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jedynie wydatki poniesione w czasie podróży o charakterze służbowym są kosztami podatkowymi. Ma to miejsce wówczas, gdy przedsiębiorca wykonuje czynności związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością poza siedzibą firmy bądź poza miejscowością, w której mieści się siedziba firmy.

Szukasz obsługi księgowej spółki z o.o. lub działalności gospodarczej? Chcesz nawiązać współpracę z biurem księgowym? Zapraszam na podstronę: KONTAKT

Strona dirmp.pl korzysta z plików cookies w celu gromadzenia statystyk odwiedzin. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close