Czy w tłusty czwartek możemy zjeść bez obaw pączki ?

Czy w tłusty czwartek możemy zjeść bez obaw pączki.

W tłusty czwartek przedsiębiorcy zazwyczaj kupują pączki dla pracowników i kontrahentów.  Czy wydatek ten jest kosztem podatkowym?

Pierwszy przypadek: gdy przedsiębiorca kupuje pączki pracownikom

Zakup przez przedsiębiorcę pączków w tłusty czwartek budził liczne spory interpretacyjne. Praktycznie do połowy 2014 roku fiskus stał na stanowisku, że pączki kupowane w tłusty czwartek są dodatkowym świadczeniem dla pracowników, jest to przychód do opodatkowania. Jedynie zakup sfinansowany z funduszu socjalnego zwalniał pracodawcę z obowiązku obciążenia pracownika podatkiem.

W lipcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który co prawda dotyczył udziału pracowników w spotkaniu integracyjnym, jednak z punktu widzenia podatkowego jest to analogiczne zdarzenie. Trybunał uznał, że – mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy – nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. (69/7/A/2014 wyrok z dnia 8 lipca 2014 r. Sygn. akt K 7/13).

Pracownicy uczestniczący w imprezie integracyjnej nie uzyskują z tego tytułu przychodu.

Zakup pączków jest kosztem podatkowym przedsiębiorcy, o ile spełnione są przesłanki wynikające z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli – zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wydatki ponoszone na rzecz pracowników są to tzw. koszty pracownicze. Mogą być one zaliczone do kosztów podatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykaże związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodu (np. poprawa atmosfery pracy, poprawa relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcą, co może przełożyć się na zwiększenie przychodów).

Drugi przypadek:  gdy przedsiębiorca kupuje pączki, jako poczęstunek dla kontrahentów / klientów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 23 ustawy o PDOF, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Jednak zarówno na gruncie orzecznictwa, jak i w praktyce gospodarczej przyjęte jest, że wydatki związane z nabyciem drobnych poczęstunków (pączków) nie podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ww. przepisu.

W dniu 25 listopada 2013 Minister Finansów wydał na bazie wyroku NSA (z 17 czerwca, 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11) ogólną interpretację (nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), w której czytamy m.in.:

„Reasumując, należy stwierdzić, że analiza tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.”

Drobne poczęstunki są powszechnie przyjęte w kontaktach biznesowych zachowań, należą do ogólnie stosowanych dobrych praktyk i są stałym elementem panujących kanonów kultury i zachowań. Oczekiwanym efektem takich działań jest osiągnięcie lub zwiększenie przychodów w przyszłości.

Oczywiście, jak zawsze, po stronie przedsiębiorcy należy potwierdzenie racjonalności poniesionych wydatków, jak też ustalenie i wykazanie związku przyczynowo – skutkowego kosztów  z przychodami z prowadzonej działalności,  

Masz więcej pytań? Chcesz nawiązać współpracę z biurem księgowym? Zapraszam na podstronę: KONTAKT

Strona dirmp.pl korzysta z plików cookies w celu gromadzenia statystyk odwiedzin. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close