Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Ustawa z dnia 27.08.2004 R. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, mają obowiązek odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli wspólnik spółki jednoosobowej uzyskuje przychody z więcej niż z jednego rodzaju działalności ma obowiązek odprowadzać składkę odrębnie od każdego rodzaju działalności.

W art. 82 ust. 5 ustawy zdrowotnej ustawodawca określa, jakie są rodzaje działalności.

Art. 82. ust. 5. Rodzajami działalności są:

1) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;

2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;

4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;

5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej;

6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej, jako twórca lub artysta;

7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

9) inna niż określona, w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Opłacanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe, jednak istnieją pewne wyjątki uprawniające do nie płacenia składki.

Przy spełnieniu dodatkowych warunków, określonych w ustawie zdrowotnej, emeryci, renciści oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Szukasz obsługi księgowej spółki z o.o. lub działalności gospodarczej? Chcesz nawiązać współpracę z biurem księgowym? Zapraszam na podstronę: KONTAKT

Strona dirmp.pl korzysta z plików cookies w celu gromadzenia statystyk odwiedzin. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close