Jak amortyzować prywatny lokal, który jest również wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może wykorzystywać na jej potrzeby lokal będący jego własnością lub współwłasnością.

Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można zaliczyć lokal mieszkalny lub budynek do środków trwałych, jeśli są spełnione następujące warunki:

  • stanowi on własność lub współwłasność podatnika,
  • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • okres jego używania jest dłuższy niż rok,
  • jest wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1,

Jeżeli lokal mieszkalny spełnia warunki określone w ustawie powinien być wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Środki trwałe podlegają amortyzacji poprzez odpisy amortyzacyjne

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej lokalu.

Jeżeli tylko część nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej tego lokalu (art. 22f. ust. 4 updof)

Przed rozpoczęciem amortyzacji należy wybrać metodę amortyzowania.

Lokale mieszkalne amortyzuje się metodą liniową, stawka amortyzacji jest określona w załączniku nr 1 ustawy i wynosi ona 1,5%.

Można również zastosować indywidualną stawkę amortyzacji (maksymalnie 10%), ale tylko wtedy, gdy są spełnione przesłanki określone w art. 22j ust. 1 pkt 3:

  • są one wprowadzone po raz pierwszy do ewidencji
  • przedsiębiorca musi wykazać, ze były one używane przez okres, co najmniej 60 miesięcy, lub
  • były ulepszone – przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły, co najmniej 30% wartości początkowej.

Przedsiębiorca może podjąć decyzję o nie amortyzowaniu lokalu wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej przez niego działalności (art. 22 c pkt 2 updof), wówczas też nie ma obowiązku wprowadzania go do ewidencji środków trwałych.

Masz więcej pytań? Chcesz nawiązać współpracę z biurem księgowym? Zapraszam na podstronę: KONTAKT

Strona dirmp.pl korzysta z plików cookies w celu gromadzenia statystyk odwiedzin. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close