Księgowość spółek – pełna księgowość

Oferta pełnej księgowości na tej stronie jest przeznaczona dla:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki akcyjnej.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego dla działalności gospodarczej


Nadrzędny cel naszego biura rachunkowego to zrozumienie potrzeb naszych klientów i dostarczenie optymalnych rozwiązań mających na celu redukcję kosztów i optymalizację podatkową.

Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo.

Nasza oferta jest skierowana do tych przedsiębiorców, którzy chcą się skoncentrować na prowadzeniu biznesu i na dynamicznym i bezpiecznym rozwoju swojej firmy powierzając księgowość profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem.

Nasza pomoc jest kompleksowa, w jej skład wchodzą m.in.:

 • opracowanie i wdrożenie planu kont
 • ewidencja dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja zakupu i sprzedaży
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku VAT i miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych / prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji
 • kontrola należności i zobowiązań, monitoring płatności, bieżący monitoring,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • doradztwo dotyczące poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych mające na celu optymalizację podatkową
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • sporządzanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych

Kadry i płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, dokumentację dla ZUS, listy płac.

Nasza pomoc jest kompleksowa, w jej skład wchodzą m.in.:

 • prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT – 4)

Zainteresowany ofertą ? Zapraszamy do kontaktu

Strona dirmp.pl korzysta z plików cookies w celu gromadzenia statystyk odwiedzin. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close