W rozporządzeniu MF z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów określone są obowiązki przedsiębiorcy, których musi dopełnić w związku z zamknięciem roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037).

Pierwszy etapem jest podsumowanie przychodów i kosztów czyli podsumowanie zapisów w księdze podatkowej

Kolejnym etapem jest sporządzenie spisu z natury.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24 ust. 2) określa w jaki sposób należy wyliczyć dochód na koniec roku.

U podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochód z działalności jest różnicą pomiędzy przychodem podatkowym a kosztami uzyskania przychodu powiększony o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowo następujących składników majątku przedsiębiorcy:

 • towarów handlowych,
 • materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,
 • półwyrobów,
 • produkcji w toku,
 • wyrobów gotowych,
 • braków i odpadków,

Nie ma określonego wzoru formularza dla spisania remanentu. Rozporządzenie jedynie określa jakie informacje muszą być zawarte w spisie z natury.

Spisem powinien być objęty majątek obrotowy stanowiący własność przedsiębiorcy jak również towary obce, które znajdują się na terenie firmy podatnika.

Spis z natury należy sporządzić na dzień 31 grudnia zgodnie z zasadami zawartymi w par. 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu KPiR.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury, wartość pomniejszenia, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników),

Po podsumowaniu przychodów i kosztów i po sporządzeniu remanentu na ostatniej stronie KPiR należy wyliczyć dochód.

W rozporządzeniu MF w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest zamieszczony przykład wyliczenia dochodu:

1) Przychód (kolumna 9)
2) Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:
a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego
b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10)
c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11)
d) minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego
e) plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 14)
f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi
Razem koszty uzyskania przychodu
3) Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:
a) przychód (pkt 1)
b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2)
Dochód (a-b)

Ostatnim etapem zamknięcia roku 2015 jest złożenie deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Do rocznego zeznania podatkowego nie dołącza się spisu z natury.

Zeznanie podatkowe należy złożyć do końca kwietnia 2016 i do tego dnia należy wpłacić podatek.

Szukasz obsługi księgowej spółki z o.o. lub działalności gospodarczej? Chcesz nawiązać współpracę z biurem księgowym? Zapraszam na podstronę: KONTAKT

Strona dirmp.pl korzysta z plików cookies w celu gromadzenia statystyk odwiedzin. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close